Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3) DA PÁXINA WEB  www.pmentor.org

1.- INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3),  con CIF G15784978, con domicilio social na rúa da Muíña 24, 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), inscrita no rexistro de Asociacións co nº e no rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais da Vicepresidencia da Xunta de Galicia co nº quere dar a coñecer, mediante o presente texto, cales son os criterios e regras que segue respecto á utilización dos datos persoais que calquera usuario facilite durante o acceso á súa paxina web, en http://www.pmentor.org

2.- INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3) adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Personal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve. A Política de Protección de Datos adoptada polo INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA  O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3) pode variar co tempo, debido a posibles cambios lexislativos ou dos criterios seguidos pola Axencia de Protección de Datos. Calquera cambio que poida producirse ao respecto, será comunicado a través desta páxina.

3.- INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3), ademais, adoptou as medidas esixidas na Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), de 11 de xullo de 2002, no proceso de desenvolvemento e de implantación da súa páxina web http://www.pmentor.org

4.- A información obtida polo INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA  O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3) a través dos formularios existentes na súa páxina web, http://www.pmentor.org atópase arquivada nun ficheiro automatizado rexistrado no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos. Este ficheiro automatizado é propiedade do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA  O TERCEIRO SECTOR   (IGAXES 3).

5.- A finalidade da recollida e do tratamento de datos é: INFORMAR SOBRE AS ACTIVIDADES LEVADAS A CABO A TRAVÉS DO PROGRAMA MENTOR NA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MOZOS EN RISCO DE EXCLUSIÓN E PRESTAR SERVIZOS DE INFORMACIÓN QUE AS PERSOAS SOLICITEN A TRAVÉS DA PÁXINA WEB: http://www.pmentor.org

6.- A cumprimentación de formularios ou envío de correos electrónicos ou outras comunicacións a http://www.pmentor.org,  implica o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3).

7.- Os datos personais proporcionados ao INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3) a través da súa páxina web,  http://www.pmentor.org, non serán cedidos a ningunha empresa nin entidade, e só serán utilizados para dar cumprimento ás finalidades descritas anteriormente.

8.- INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3) adoptou os niveis de seguridade adecuados aos datos que almacena e trata. Ademais, o INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3) instalou todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade dos datos, evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e o seu roubo.

9.- Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembre, sobre Datos de Carácter Personal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e firmada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo valedoiro, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, ao INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3), Responsable do Ficheiro, á dirección: rúa da Muíña 24, 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Este servizo no terá custe algún para o solicitante.

10.- Cando un usuario accede á páxina web http://www.pmentor.org do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3), o servidor onde se atopa aloxada a devandita páxina web recoñece automaticamente a dirección IP que ten asignada o ordenador que realiza a conexión, o día e a hora á que entrou, o día e a hora á que se abandonou a conexión, e por que partes da páxina web se moveu. É necesario que o servidor onde se atopa aloxada a páxina web http://www.pmentor.org do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3) coñeza estes datos do computador do usuario porque ten que poder comunicarse con el  para enviarlle datos solicitados polo usuario a través do navegador e que este poida velos na súa pantalla. Non é posible que desta forma o INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3) poida coñecer datos personais do usuario como, por exemplo, o seu nome, dirección, teléfono, etc. se non foi o propio usuario quen os facilitou.

11.- A páxina web http://www.pmentor.org do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES 3) utiliza cookies. As cookies son pequenos arquivos que se almacenan no ordenador do usuario, pero non proporcionan información nin sobre o seu nome, nin sobre calquera outro Dato de Carácter Persoal.
O usuario pode configurar o seu navegador para que o avise na súa pantalla de que vai recibir unha cookie. Se desexa máis información ao respecto, deberá consultar o menú de axuda do seu navegador. Se decide que o o seu computador non almacene cookies, isto poderá restrinxir o acceso a determinadas zonas da páxina web do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN  PARA O TERCEIRO SECTOR  (IGAXES 3).