con quen traballamos?

 

Menores — Mozas e mozos de 16 a 21 anos tutelados, ex tutelados, en garda, con medidas xudiciais ou en conflito social que voluntariamente queiran iniciar mediante un enfoque integral o seu proceso de autonomía por medio do acceso ao mundo laboral e a capacitación para a vida independente.

ETM – Equipos Técnicos de Menores das Xefaturas Territoriais da Subdirección Xeral de Familia e Menores da Xunta de Galicia en canto que responsables últimos do menor para o establecemento dunha cooperación institucional que permita construír capacidades para o cumprimento do proxecto individualizado do mozo/a.

Consellería de Política Social da Xunta de Galicia – A través da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, coa transferencia de retos e dificultades que día a día se presentan na execución do proxecto.

Centros de Protección de Menores – Directores e Equipos educativos dos centros onde residen os menores, para que a través da complementariedade coas persoas máis próximas ao menor, este sinta un pleno apoio no seu proceso de independencia.

Empresarios e Centros ou Entidades de Formación – buscando a innovación en formación e vías de emprego que sitúe nunha posición de vantaxe aos nosos mozos e mozas no acceso ao mercado laboral.